Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

gasokol

Skutečný výrobce kolektorů


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

208. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 13. 12. 2020 od 9 do 13 hod.

207. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

206. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

205. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 11. 10. 2020 od 9 do 13 hod.

204. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 13. 9. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »


Proč využívat sluneční energii?

  • Sluneční energie je k dispozici zdarma a je nevyčerpatelná!
  • Možnosti využití tepelných solárních systémů jsou rozmanité.
  • Od solárního ohřevu teplé vody a podpory vytápění, přes solární chlazení až k zásobování velkých objektů teplem.

Solární zařízení zachytává sluneční světlo a umožňuje, aby bylo pro nás užitečným. Díky solárnímu zařízení si přinášíme slunce přímo do koupelny a do obytných prostor. Sprchování, koupání a vytápění jsou zajištěny po celá desetiletí téměř bezplatně. K tomu ještě přispívá i čisté svědomí, neboť energie pochází přímo ze slunce.

Proč využíváme energii slunce?
V prvé řadě, energie získaná ze slunce je prakticky nevyčerpatelný, bezpečný a obnovitelný zdroj energie přístupný po větší část roku. Využívání energie slunce přispívá k trvale-udržitelnému způsobu života a nezatěžuje budoucí generace. Samotné využívání energie slunce nemá žádné negativní ekologické dopady po celou dobu životnosti, která se v našich podmínkách pohybuje kolem 20 až 30 let. Solární zařízení jsou dnes technicky vyzrálé a v Evropě milionkrát osvědčené. 
Uživatel navíc získá jistotu konstantní ceny tepla po celou dobu životnosti, což dnes, při neustále rostoucích cenách nemůže zaručit ani stát, ani žádná jiná společnost. Pomocí slunečních kolektorů si může připravovat teplou vodu každý sám a stát se tak nezávislým na dodávkách a zejména cenách teplárenských podniků.
Využíváním sluneční energie se šetří přírodní zdroje naší planety. Solární teplo neobsahuje C02 a škodlivé látky a je proto naprosto ekologicky neškodné.

Silné stránky systémů využívajících tepelnou sluneční energii
Systémy využívající sluneční energii na přípravu tepla pracují s relativně vysokou účinností při velmi nízkých provozních nákladech během celé doby životnosti, která dosahuje až 30 let. Uživatel, který si nainstaloval tento systém získal možnost přípravy teplé vody po větší část roku téměř úplně zdarma a nezávisle na neustále se zvyšujících cen u nás běžně využívaných paliv, jako např. zemní plyn. 
Nezanedbatelná je také otázka ochrany životního prostředí. Každý solární systém přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů způsobujících globální oteplování atmosféry Země. Mnozí odpůrci využití obnovitelných zdrojů často argumentují, že i na výrobu slunečních kolektorů a souvisejících zařízení se spotřebovává energie s negativními vlivy na životní prostředí. Oproti výrobě komponentů běžných otopných systémů jako např. kotlů na zemní plyn je však energie spotřebovaná na výrobu kolektorů nižší a navíc se vrátí v podobě uspořené energie během provozu solárního systému. Odborníci začali označovat tuto skutečnost pojmem,, energetická amortizace ", která je při výpočtu z energetické náročnosti výroby použitých primárních materiálů při slunečních kolektorech nižší než 2 roky. Pokud se při výrobě použijí recyklované materiály, energetická návratnost se snižuje na asi 2 měsíce. 
U kotlů na plynové či pevné palivo nemá smysl se zabývat tímto parametrem, protože žádnou energii během provozu neušetří, právě naopak, spotřebují. Všechny komponenty vyráběných solárních systémů jsou plně recyklovatelné, kromě izolačního materiálu - minerální vlny, která je však přírodního původu a nepředstavuje ekologickou zátěž pro životní prostředí. Během celé životnosti solárního systému nedochází k žádným negativním vlivům na životní prostředí. 
Dalším častým argumentem proti využívání sluneční energie je dlouhá ekonomická návratnost investice. Málokdo si však uvědomuje, že závisí na porovnání s provozními a topnými náklady běžných systémů. Nikoho zřejmě nenapadne počítat návratnost investice do plynového kotle, protože takovýmto způsobem vytápění nic neušetří, právě naopak, náklady spojené s pořízením paliva neustále rostou. Investice do solárního zařízení v případné kombinaci s jiným zdrojem tepla je tedy investicí do budoucnosti.

Slabé stránky systémů využívajících tepelnou sluneční energii
Nesmíme však zapomínat i na slabé stránky systémů využívajících energii slunce. Ačkoli návratnost investice se s růstem cen energií a paliv pomalu ale jistě zkracuje, bez podpory ze strany státu pro fyzické osoby (jako je tomu v mnoha státech Evropy) je stále poměrně vysoká. Systémy jsou nejúčinnější v oblasti teplot do 100° C, což je předurčuje zejména na přípravu teplé užitkové vody. V případě využití i pro přípravu teplé vody pro vytápění je nutná kombinace s jiným zdrojem vytápění, přičemž nejlépe se použijí zejména u nízkoteplotních systémů vytápění (např. podlahové vytápění). 
Mnozí zájemci očekávají, že slunečními kolektory pokryjí celou svoji potřebu tepla. Bohužel, solární systémy se bez doplňkového zdroje neobejdou, neboť jsou schopny připravovat teplou vodu maximálně 7-9 měsíců v roce, v závislosti na povětrnostních podmínkách.

 

    Čtěte dále:  Proč systémy GASOKOL?

 

 


copyright © esel – 2008