Provozní doba: Po-Pá 8 - 15 hod   Infolinka: 777 283 009   E-mail: info(a)esel.cz   Adresa: Kutnohorská 678, 281 63 Kostelec nad Č. lesy

děláme svět lepším

gasokol

Skutečný výrobce kolektorů


Zpětné volání
 
Rychlá objednávka ZBOŽÍ nebo SLUŽBY

Provozní doba: Po - Pá 8 - 15 hod
Infolinka: 777 283 009
E-mail: info(a)esel.cz
Adresa: Kutnohorská 678
281 63, Kostelec nad Č. lesy

208. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 13. 12. 2020 od 9 do 13 hod.

207. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

206. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 8. 11. 2020 od 9 do 13 hod.

205. Den otevřených dveří
se bude konat v Kostelci nad Černými lesy dne 11. 10. 2020 od 9 do 13 hod.

204. Den otevřených dveří
se bude konat v Týně nad Bečvou dne 13. 9. 2020 od 9 do 13 hod.

archiv aktualit »


Otázky a odpovědi


Proč si pořídit solární kolektory pro ohřev vody?
Nejčastějším důvodem pro pořízení solárního systému pro ohřev vody nebo přitápění jsou ekonomické důvody.
Díky solárnímu systému budete šetřit nemalé finanční prostředky při úspoře používaní stávajících zdrojů (elektřina, plyn, pelety, dřevo atd.) . Úspořit můžete až 60% stávající energie. Důležitým a často opomíjeným faktem je, že solární systém šetří i stávajícíc topné zařízení, které díky slunci nemusí být v létě provozu a vydrží tak o poznání déle.
Všechny systémy, které navrhujeme, mají reálnou návratnost vložených investic. V souvislosti s rostoucími cenami  energií je návratnost každým rokem rychlejší.

Kolik tedy kolektorů je třeba pro dům?
Pro potřeby ohřevu TUV potřebujete na každých 100 l spotřeby TUV 1 kolektor o ploše cca 2m2.
V praxi to znamená pro 1-2 osoby 1 kolektor a 100l zásobník, 2-4 osoby 2 kolektory s 200 l zásobníkem a pro 4-6 osob 3 kolektory s 300 l zásobníkem atd.
Pro systém s přitápěním je potřeba provést důkladné výpočty, které jsme připraveni pro Vás připravit.

Na jakou teplotu ohřeje solární kolektor vodu?
Kolektory, které dodáváme, jsou v praxi schopné ohřát vodu v zásobníku v letních měsících na více než 100°C. Kvůli bezpečnosti takových hodnot nelze dosáhnout. Maximální bezpečná teplota v zásobníku se bude v létě pohybovat kolem 65°C. V přechodném období jaro - podzim jsou schopné kolektory při slunečném dni ohřát vodu až na 25-50°C. Toto je podmíněno množstvím slunečního svitu.

Co se stane, když nebudu teplo ze solárního kolektoru odebírat?
Pokud použijete solární systém vybavený solární expanzní nádobou o dostatečném objemu, tak se nic nestane.
Ohřeje-li se zásobník pomocí solárních panelů na maximální povolenou teplotu, elektronická solární regulace vypne oběhové čerpadlo solárního okruhu a zásobník (bojler) se dále nenabijí (nenahřívá).
Tím, že dále teplo z kolektorů neodebíráme, stoupne teplota kapaliny v kolektorech na teplotou kolem 150°C a výše. Odborně se tento jev nazývá stagnace solárních kolektorů. Při této teplotě kapalina přechází do plynného skupenství a mění se v páru.
Tato pára v důsledku vyšší roztažnosti, vytlačí zbytek kapaliny v solárním okruhu do již zmíněné expanzní nádoby. Je-li velikost expanzní nádrže správně nadimenzována, zvýšený přetlak v systému tato nádoba bez problému pojme a přetlak nevzroste nad hodnotu pojišťovacího ventilu. Pokud by byla expanzní nádoba zvolena nesprávně, tlak v uzavřeném solárním systému se zvýší až k hodnotě otevírání pojistného ventilu (6 bar), který přebytek tlaku „vyřeší“ odpuštěním kapaliny ze solárního okruhu a nastal by únik nemrznoucí směsi.
Díky tomu se v „přehřáté“ soustavě sníží tlak a ochrání prvky systému od poškození tlakem. Po ochlazení kolektorů, se pára opět změní v kapalinu, tlak se sníží a celý systém je opět připraven k solárnímu ohřevu.
Tento proces se děje automaticky díky programu v solární regulaci a expanzní nádobě a uživatel se tak „nemusí o nic starat“. Pokud důsledkem špatně zvolené expanzní nádoby došlo k takovému nárůstu tlaku, že nastal únik solární kapaliny přes pojistný ventil 6 barů, musí se tato  kapalina opět do systému doplnit.

Jaký je rozdíl mezi jednostoupačkovou a dvoustoupačkovou solární čerpadlovou skupinou?
Dvoustoupačkové solární skupiny obsahují permanentní odplyňovač-odvzdušňovač - díky tomu nepotřebný plyn vzniklý při přehřátí ze systému vždy odstraní.

Jakou životnost má solární kolektor?
Životnost kolektorů je min. 30 let (v roce 2011 máme třicet let staré kolektory v provozu). Pro kolektory na ohřev TUV a přitápění neplatí obecně známé každoroční snižování výkonu jako u fotovoltaického panelu. Výkon bude stále na stejné úrovni.

Co je to vysoceselektivní vrstva solárního kolektoru?
Tato vrstva zaručuje 95% přeměnu slunečního záření na teplo a max. 5 % ztráty sáláním do okolí. Tuto vrstvu poznáte podle tmavě modrého zbarvení absorbéru kolektoru. Pokud kolektor nemá selektivní vrstvu, ale pouze černou, nejedná se o kolektor vysoceselktivní. Kolektory se selektivními absorbéry se ochlazují dvakrát méně než ty, kde je absorbér jen černý.

Jak je solární kolektor velký?
Většina kolektorů má rozměry cca 1x2 metry a lze ho umístit na výšku i na šířku. Pro potřeby vetších ploch vyrábíme velkoplošné kolektory, popř. malé kolektory spojujeme do solárních polí.

Co je to apertura solárního kolektoru (panelu)?
Apertura je viditelná část absorbéru, která je ozařována slunečním svitem a ovlivňuje výkon a účinnost kolektoru.

Jaký je ideální sklon solárních panelů - kolektorů?
Záleží na využití solárních panelů v průběhu roku a podle jejich použití (ohřev TUV, přitápění nebo jen ohřev bazénu).
Obecně lze uvést:
• Pro celoroční provoz je vhodný sklon 40° až 50°
• Sezónní letní provoz 25° až 35°
• Sezónní zimní provoz 60° až 90°
Pro ČR je ideální sklon 45°

Jaká je ideální orientace solárního kolektoru?
Orientace solárního kolektoru je pro všechny aplikace shodná (ohřev TUV, přitápění i ohřev bazénu). Nejlepší orientací je instalace k jihu s odchylkou do 45° na jih či na západ. Ideální pro ČR je 5° jihozápadně.

Kolik váží solarní kolektor na střeše.
Častým dotazem je také obava z velkého zatížení zákazníkovi střechy slunečními kolektory.
Solární panel váží jen 20Kg/m2, zatímco běžná střešní tašková krytina kolem 40kg/m2. Konstrukce střechy proto bývá často dostačující ve většině případů.


Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku, týkající se solárního ohřevu vody?
Napište te nám na email gasokol@esel.cz, nebo nám zavolejte na mobil 777 283 009.

 

   Čtěte dále:  Tiskový koutek

 

 


copyright © esel – 2008